Rượu

Tên Khác: Mời Uống Rượu

Nhóm dịch: ChiuChiu Team

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 00:00 11/02/2023

Lượt xem: 1,737

Lượt theo dõi: 2

VĂN ÁN:
Vương triều Đại Châu những năm Hàm Đức, Kiến Hưng vương Thẩm Vệ binh bại nơi Đông Bắc sông Trà Thạch, dẫn tới sáu châu Trung Bác bị ngoại địch xâm chiếm. Thẩm Trạch Xuyên bị áp giải vào kinh, rơi xuống tình cảnh bị người người đánh đập. Ly Bắc vương Tiêu Trì dã nghe tin mò tới, ra tay tàn nhẫn như muốn mạng Thẩm Trạch Xuyên, nào biết Thẩm Trạch Xuyên nhìn ốm yếu lại hung ác đến vậy, quay đầu cắn hắn đầm đìa máu tươi. Hai người từ nay kết thù oán, trong ngoài triều đình cắn nhau không dứt, không ngờ trong lúc đấu xé, lại phát hiện ra sự thật về việc Thẩm Vệ binh bại trận.
Icon star
Danh sách chương
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!