Six Sex

Nhóm dịch: Iced Tea

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 18:10 10/30/2023

Lượt xem: 216,738

Lượt theo dõi: 134

Người thừa kế Yakuza bị mafia Nga bắt cóc vào động mại dâm và được các vệ sĩ của cậu giải cứu 2 năm sau đó. Họ đang giúp cậu ấy vượt qua vết thương lòng, nhưng bây giờ kẻ bắt cóc cậu ấy đang đến để bắt cậu trở lại?
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!