KÝ SỰ ALPHA

Nhóm dịch: ĐỌC ĐÂY NÈ DU

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 20:04 10/30/2023

Lượt xem: 346,960

Lượt theo dõi: 119

WARNING:
TRUYỆN CÓ YẾU TỐ NGOẠI TÌNH, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG ĐƯỢC CỔ XÚY CHO VIỆC NGOẠI TÌNH!!!
1. Đã có cảnh báo trước, đọc tức mình bớt đổ lỗi cho nhà dịch và tác giả. Quyết định đọc hay không là nằm ở bạn.
2. Không phải chỉ có truyện này là có yếu tố ngoại tình, ai cũng có nhận thức, việc biết sai vẫn làm và hậu quả đem lại người gánh chịu là bạn!
3. Tranh luận văn minh, bớt đem team ra để công kích ngôn từ, cảnh cáo rồi nếu không thích thì đừng nên đọc, cảnh cáo đến đây rồi mà vẫn đâm đầu vào đọc thì mình cũng chịu nha.
4. Trước khi chê trách người khác, vui lòng xem lại bản thân tại sao có warning toxic như vậy vẫn vào đọc!
5. Chửi nhân vật vui lòng không chửi tác giả và nhà dịch, đây không phải seri dài tập giáo dục con người.
5. VUI LÒNG ĐỌC WARNING! VUI LÒNG ĐỌC WARNING! VUI LÒNG ĐỌC WARNING! VUI LÒNG ĐỌC WARNING! VUI LÒNG ĐỌC WARNING! VUI LÒNG ĐỌC WARNING! VUI LÒNG ĐỌC WARNING!

Bình luận
KimDanDongGyun
KimDanDongGyun
Khi nào có chap mới nữa ạ
Trả lời·11/11/2023
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!