ANH CHÀNG SHIPPER VÀ ÔNG CHÚ HƯ HỎNG

Nhóm dịch: KIM VÔ GIA CƯ

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 23:43 07/14/2023

Lượt xem: 400,127

Lượt theo dõi: 193

Anh chàng shipper giao hàng cho ông chú và thật bất ngờ, hộp đồ bị rơi, éc toy lăn xuống nền. Và thế là ông chú bị chàng shipper xơi luôn.
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!